OLIGOSCAN EUROPA
                                       Toxische Metalen
 
© OligoScan Europa 2015
lig
scan
OligoScan
In het huidig tijdperk worden mens, dier en plant massaal aan toxische, zware metalen blootgesteld. Zodra ze ons lichaam binnen komen, worden ze via lever, nieren en huid uitgescheiden, maar een groot deel wordt vanuit het bloed in de weefsels gedumpt. Mede hierdoor zijn bloedbepalingen voor toxische metalen alleen in acute situaties zinvol. Metalen hebben verschillende halfwaarde tijden die zelfs per orgaan verschillen vanwege de bindingscapaciteit tussen metalen en lichaamseigen structuren.

Zelfs in kleinste concentraties kunnen toxische metalen aandoeningen en syndromen veroorzaken. Bekend zijn de bloeddruk verhogende eigenschappen van cadmium, depressiviteit door lood en immuunzwakte door kwik. Enkele metalen zijn door de WHO geclassificeerd als klasse 1 carcinogenen; het is bewezen, dat arseen, cadmium, chroom(VI) en nikkel bij de mens kanker veroorzaken. Chronische metaalbelastingen worden nog steeds zwaar onderschat of helemaal niet (h)erkend. Omdat iedereen momenteel aan toxische metalen wordt blootgesteld, maar niet iedereen er direct ziek van wordt, wordt dit probleem nog maar door enkelen onderkend. Het is moeilijk om grenswaarden vast te stellen, want de uitwerking van metalen op een ziek individu is anders dan bij iemand die goed kan ontgiften. Dat is voor een groot deel genetisch bepaald.

Toxische metalen zijn op meerdere manieren schadelijk voor de gezondheid:
- Metalen veroorzaken schadelijke deeltjes (ROS, RNS, RCS). Hierdoor ontstaat een chronische vaak subklinische inflammatie.
- Metalen verdringen spoorelementen en verstoren zo vele enzymen. Zo heeft cadmium een voorkeur voor zink-afhankelijke
   enzymen. Bij een zinktekort zijn de uitwerkingen van een cadmiumintoxicatie om die reden ernstiger.
- Metalen kunnen een autoimmuunreactie uitlokken.

De metalen ijzer, kobalt, nikkel en gadolinium zijn magnetisch van aard.

Toxische metalen veroorzaken stofwisselingsstoornissen, ziekten en versnellen de veroudering.

Het meest uitgebreide leerboek over de effecten van alle mineralen, spoorelementen en toxische metalen is dr. van der Schaar's
                                                                    
                                                                        Textbook of Clinical Metal Toxicology

In dit tweedelig en 600 A4 pagina's omvattende leerboek worden ook alle orthomoleculaire middelen en verschillende detoxschema's besproken.

Voor meer informatie over dit tekstboek kunt u een email sturen aan: Dr. P.J. van der Schaar
"Een klein lek laat een groot schip zinken."
info@oligoscan-europa.com