OLIGOSCAN EUROPA
                  MINERALEN, SPOORELEMENTEN & TOXISCHE METALEN

Metalen kunnen in essentiële en niet-essentiële elementen worden onderscheiden.

Tot de essentiële elementen  behoren de mineralen calcium, magnesium, natrium en kalium die in hoge concentraties aanwezig zijn in ons lichaam. Het aantal essentiële spoorelementen is groter, maar deze komen slechts in kleine hoeveelheden voor. Hiertoe behoren zink, koper, ijzer, mangaan, kobalt, molybdeen, chroom, vanadium en lithium.

Er bestaat ook een groep essentiële metalloïden die eigenschappen bezitten van zowel metalen als niet-metalen. Voorbeelden hiervan zijn selenium, silicium, borium en germanium.

Tot de groep van de essentiële niet-metalen behoren fosfor, zwavel en jodium.

Alle essentiële elementen dienen in de juiste hoeveelheden en onderlinge verhoudingen aanwezig te zijn. Een tekort aan zink betekent, dat een of meerdere van meer dan honderd verschillende enzymen die van zink afhankelijk zijn mogelijk niet optimaal functioneert. Zink is onontbeerlijk voor enzymen die groei, regeneratie en bescherming reguleren. Een kopertekort leidt tot een bloedarmoede die vaak onopgemerkt blijft, omdat er meestal alleen maar naar ijzer wordt gekeken.

Wat koper en ijzer betreft, dient zowel gekeken te worden naar een tekort als een overschot. Koper en ijzer zijn overgangsmetalen die in overmaat teveel zuurstof-, stikstof- of carbonylradicalen (ROS, RNS, RCS) genereren.

Dit laatste kunnen de niet-essentiële, toxische of zware metalen al in kleinste concentraties veroorzaken. Hiertoe behoren aluminium, zilver, barium, beryllium, bismut, cadmium, kwik, nikkel, platina, lood, thallium en thorium. Er bestaan ook toxische metalloïden, zoals antimoon en arseen.

Iedere interventie zal beter functioneren, als het lichaam over de juiste hoeveelheden van de spoorelementen in de juiste verhoudingen beschikt, en minder belast is met toxische metalen.

© OligoScan Europa 2015
lig
scan
OligoScan
"Een zieke gedraagt zich als een dood element."
info@oligoscan-europa.com